Pusat Pemindahan Ilmu, Jaringan Industri dan Masyarakat UMT

Universiti Malaysia Terengganu

Hubungi Kami

PUSAT PEMINDAHAN ILMU & JARINGAN INDUSTRI (PPIJI)
ARAS 1, BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH
UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)
21030 KUALA TERENGGANU
TERENGGANU, MALAYSIA

TEL : 09-668 5049/4169
FAX: 09-668 4567
EMEL: ppiji@umt.edu.my