Pusat Pemindahan Ilmu, Jaringan Industri dan Masyarakat UMT

Universiti Malaysia Terengganu

Objektif

Objektif  penubuhan Pusat Pemindahan Ilmu dan Jaringan Industri (PIJI) ialah:

  • Merancang dan mengurus strategi inovasi yang berkesan dalam proses pemindahan ilmu untuk menghasilkan insan progresif dan persekitaran lestari
  • Memberi perkhidmatan pengurusan harta intelek yang berkesan kepada warga UMT
  • Memupuk dan memanfaatkan hubungan baik dan perkongsian pintar dengan pihak industri dan komuniti
  • Menjadi pusat rujukan komuniti setempat menerusi jaringan penyelidikan yang inovatif dalam meningkatkan sosio ekonomi dan pembangunan modal insan