Pusat Pemindahan Ilmu, Jaringan Industri dan Masyarakat UMT

Universiti Malaysia Terengganu

e-borang

Muat Turun Maklumat atau borang Berkaitan disini:

PENTADBIRAN AM & KEWANGAN

1. Borang Permohonan Cuti Rehat – Staf Kontrak

2. Borang Permohonan Keluar Pejabat-Tugas Rasmi

3. Borang Permohonan Keluar Pejabat-Tugas Tidak Rasmi

PEMINDAHAN ILMU

KNOWLEDGE TRANSFER PROGRAMME (KTP) | Kemaskini: 19/5/2015

1. Slide KTP Pre-RMK-11

2. KTP Flagship Industry Application Form 5.0 Version

3. KTP Industry Application Form

4. KTP Industry Guidelines

5. KTP Flagship Community Application Form 5.0 Version

6. KTP Community Application Form

7. KTP Community Guidelines

PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI (UCTC)

1. Format Kertas Kerja-Kemaskini pada 24 Jun 2015

2. Borang Perancangan Stratergik

3. Garis Panduan Penilaian Program Baru UCTC

4. Garis Panduan Pengagihan Peruntukan Pusat Transformasi Komuniti Universiti (UCTC) Sektor Pengajian Tinggi KPM 2014

5. Format Laporan Impak UCTC Januari – Mac 2015

PASAR UCTC@UMT 2015

1. Borang Penyertaan Pasar UCTC@UMT