Pusat Pemindahan Ilmu, Jaringan Industri dan Masyarakat UMT

Universiti Malaysia Terengganu

Activity

Semasa

Hebahan

Program

Terkini

Video


Rangkuman

Berita

Info

Pusat Pemindahan Ilmu dan Jaringan Industri (PIJI) merupakan PTJ yang dibentuk hasil gabungan dua PTJ lain iaitu Pusat Jaringan Penyelidikan ECER (PJP ECER) dan Pusat Inovasi dan Pemindahan Ilmu (PIPI). Bermula pada 15 November 2014, PIJI telah menetapkan misi yang ingin dicapai iaitu dengan menyokong universiti dalam pengurusan inovasi, jaringan penyelidikan dan pemindahan ilmu untuk manfaat komuniti dan industri.

Photo Gallery