VISI

Menjadi peneraju pemindahan ilmu dan inovasi demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam

MISI

Menyokong universiti dalam pengurusan inovasi, jaringan penyelidikan dan pemindahan ilmu untuk manfaat komuniti dan industri